logo Antonio Valverde

Pez ballesta.

Papel japonés, tinta sumi. 50x40 cm. 2012.